Cennik

Cennik

Konsultacje

Konsultacja Indywidualna 210 zł / 50 min.
Konsultacja Par 310 zł / 70 min.

Psychoterapia

Psychoterapia Indywidualna Młodzieży 210 zł / 50 min.
Psychoterapia Indywidualna Dorosłych 210 zł / 50 min.
Psychoterapia Indywidualna Online od 230 zł/50 m.
Psychoterapia Par i Małżeństw 310 zł / 70 min.
Psychoterapia Rodzinna 370 zł / 80 min.

Wsparcie dla rodziców

Psychoedukacja dla Rodziców 210 zł / 50 min.
Psychoedukacja dla Rodziców Online 230 zł / 50 min.

Wszystkie spotkania konsultacyjne dotyczące dzieci młodzieży poniżej 18 r.ż odbywają się z udziałem obojga rodziców. W sytuacji, gdy może być obecny tylko jeden rodzic, niezbędna jest pisemna zgoda drugiego.

Po zapisie na konsultację psychoterapeutyczną dzieci i młodzieży pamiętaj, by przed wizytą wydrukować i podpisać formularz świadomej zgody opiekuna prawnego/rodzica. Pobierz formularz tutaj.