Cennik

Cennik

Konsultacje

Konsultacja Indywidualna 190 zł / 50 min.
Konsultacja Par 280 zł / 70 min.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna młodzieży 190 zł / 50 min.
Psychoterapia indywidualna dorosłych 190 zł / 50 min.
Psychoterapia indywidualna online 210 zł / 50 min.
Psychoterapia par i małżeństw 280 zł / 70 min.
Psychoterapia par i małżeństw online 310 zł / 70 min.

Wsparcie dla rodziców

Psychoedukacja dla rodziców
Z jednym z rodziców
190 zł / 50 min.
Psychoedukacja dla rodziców
Z dwójką rodziców
280 zł / 70 min.

Coaching

Coaching Rodzicielski 280 zł / 70 min.
Coaching indywidualny 250 zł / 50 min.

Wszystkie spotkania konsultacyjne dotyczące dzieci młodzieży poniżej 18 r.ż odbywają się z udziałem obojga rodziców. W sytuacji, gdy może być obecny tylko jeden rodzic, niezbędna jest pisemna zgoda drugiego.

Po zapisie na konsultację psychoterapeutyczną dzieci i młodzieży pamiętaj, by przed wizytą wydrukować i podpisać formularz świadomej zgody opiekuna prawnego/rodzica. Pobierz formularz tutaj.