Rodzice

RODZICE

Wsparcie dla rodziców

Psychoterapia indywidulana dla rodzica

Prowadzimy terapię indywidualną młodzieży, konsultacje rodzinne oraz konsultacje dla rodziców.

Psychoedukacja dla rodziców

Prowadzimy psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par i małżeństw, konsultacje dla rodziców.

Coaching rodzicielski

Prowadzimy psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par i małżeństw, konsultacje dla rodziców.