Coaching rodzicielski

RODZICE

Coaching rodzicielski

Jak podejść inaczej i skuteczniej do tematów…

Coaching rodzicielski, czyli jak podejść inaczej i skuteczniej do tematów w relacji rodzic-dziecko.

Coaching rodzicielski jest to metoda pracy z rodziną i trudnościami, które napotyka w swoim codziennym życiu.

Sesje odbywają się z wykwalifikowanym coachem, który poprzez analizę sposobu działania rodziny, pomaga jej znaleźć bardziej skuteczne sposoby komunikacji oraz zrozumieć podejście wychowawcze. Dzięki temu rodzic potrafi umiejętnie słuchać i rozumieć potrzeby dziecka, wyrażać emocje oraz odkrywać talenty i zdolności swojego dziecka. Podczas sesji rodzice ustalają cele i wartości rodzinne i uczą się jak umiejętnie wdrażać je w codzienne życie.

Korzyści płynące z coachingu rodzicielskiego

  • Zwiększysz pewność siebie w swojej roli rodzica
  • Otrzymasz profesjonalne wsparcie wychowawcze
  • Lepiej zrozumiesz swoje dziecko
  • Nauczysz się efektywnej komunikacji z nim
  • Zaczniesz odkrywać w dziecku jego potencjał, talenty
  • Zaczniesz wracać uwagę na pozytywne wartości w swoim dziecku
  • Nauczysz się jak tworzyć odpowiednią przestrzeń do prawidłowego rozwoju dziecka

Coaching rodzicielski – czym się różni od psychoterapii dla rodzica?

Coaching rodzicielski skupia się na teraźniejszości i przyszłości, na konkretnej sytuacji, w której rodzic chce uzyskać wsparcie. Na sesjach poruszane są dzisiejsze problemy i konkretne rozwiązania, które można natychmiast wprowadzić w życie.

Psychoterapia dla rodzica natomiast skupia się na badaniu przeszłości, traumach lub innych problemach emocjonalnych, które mogą wpływać na sposób, w jaki rodzic wychowuje swoje dzieci. Psychoterapeuta pomaga rodzicom zrozumieć, jak ich własne doświadczenia życiowe wpływają na ich zachowania i emocje, a także na ich relacje z dziećmi.

Czas trwania sesji: 50 min

Znajdź wewnętrzny spokój
w Przestrzeni Relacji