Psychoedukacja dla rodziców

RODZICE

Psychoedukacja dla rodziców

Psychoedukacja dla rodziców

Psychoedukacja dla rodziców w naszym Centrum Psychoterapii w Rzeszowie jest skierowana do tych rodziców, którzy spotykają się z różnymi problemami wychowawczymi i niepewnością w swojej roli.

Psychoedukacja jest formą pomocy w przypadkach, gdy

 • jako rodzic czujesz się zdominowany przez negatywne emocje, takie jak złość, niecierpliwość lub niechęć wobec swojego dziecka
 • przejawiasz nadmierny lęku i troskę o dziecko
 • masz trudności z komunikacją z dzieckiem lub z nawiązaniem z nim bliskiej więzi emocjonalnej
 • borykasz się z depresją poporodową
 • masz poczucie bycia niekochanym przez swoje dziecko
 • nie radzisz sobie ze stresem, poczuciem bezradności lub utratą autorytetu w oczach dziecka
 • Twoje dziecko przechodzi trudny okres rozwoju, buntu
 • czujesz się przeciążony obowiązkami wychowawczymi
 • masz świadomość, że Twoje problemy osobiste rzutują na zdolność wychowania dziecka
 • jesteś samotnie wychowującym rodzicem
 • Twoje dziecko Cię nie słucha, nie darzy Cię autorytetem
 • chcesz lepiej zrozumieć procesy rozwojowe dziecka, również w przypadkach zaburzeń prawidłowego rozwoju
 • przeżywasz kryzys emocjonalny

W ramach Psychoedukacji dla rodzica

Czas trwania sesji: 50 min

 • otrzymasz wsparcie i narzędzia, które pomogą Ci poradzić sobie z trudnościami wychowawczymi i w sposób konstruktywny je rozwiązywać,
 • będziesz uczyć się sposobów lepszej komunikacji ze swoim dzieckiem, tego, jak słuchać, żeby naprawdę usłyszeć jego potrzeby, emocje,
 • zdobędziesz umiejętności, jak budować bliskie więzi rodzinne oparte na wzajemnym zaufaniu, cieple i zrozumieniu,
 • dowiesz się, jak radzić sobie ze stresem
 • oraz jak nawiązywać wspólne stanowiska wychowawcze z innymi opiekunami dziecka/ małżonkiem/ małżonką, babcią/dziadkiem.

Znajdź wewnętrzny spokój
w Przestrzeni Relacji