Aleksandra Kot

NASI SPECJALIŚCI

Aleksandra Kot

Aleksandra Kot Psychoterapeuta

O mnie

Jestem pedagogiem i psychoterapeutką w trakcie pięcioletniego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i systemowej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem. Ukończyłam kurs trenera umiejętności społecznych oraz kurs w zakresie instruktora do spraw terapii uzależnień.

Przeszłam własną psychoterapię indywidualną oraz w trakcie szkolenia biorę udział w terapii grupowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w Domu Dziecka i podczas wolontariatu w Środowiskowym Domu Samopomocy. Biorę udział w wykładach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

W swojej pracy skupiam się na budowaniu bezpiecznej przestrzeni dla pacjenta, która przy wykorzystaniu jego własnych zasobów, zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa pozwoli uzyskać oczekiwany efekt. Bardzo istotne dla mnie jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, dzięki temu wspólnie możemy ustalić cele i metody pracy, aby pozwoliły one na swobodny przebieg procesu terapeutycznego.

Pracuje w terapii indywidualnej zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą. Proces terapeutyczny dla mnie to swobodna przestrzeń do budowania bezpiecznej relacji, która umożliwi pacjentowi poznawanie i odkrywanie siebie, w której rolą terapeuty jest podążanie i towarzyszenie pacjentowi w tym procesie.

Kwalifikacje zawodowe

Kursy i szkolenia

 • Kurs Psychoterapii psychodynamicznej i systemowej, Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito – w trakcie
 • Szkolenie: Jak pracować z młodzieżą uzależnioną metodą TSR? Szkolenie prowadzone przez prof. Jacka Szczepkowskiego
 • Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych
 • Instruktor ds. terapii uzależnień, Policealne Studium Zawodowe „ŻAK”
 • Uniwersytet Rzeszowski, studia magisterskie – pedagogika resocjalizacyjna

Warsztaty, wykłady

 • „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”- 2021
 • „Granice wytrzymałości” – Michał Knapiński – 2024
 • Katie Lewis „Nie ma jak w domu: trauma wykorzenienia” – 2024
 • Michael Stasch „Konsultacja rodziny i planowanie terapii w oparciu o nowy system Zoperacjonalizowanej Psychodynamicznej Diagnozy (OPD) rodziny” – 2024
 • Krystyna Geller „Słuchanie stanów somatosensorycznych: perspektywa neuropsychoanalityczna” – 2024

Obszary pomocy

 • stany depresyjne
 • zaburzenia emocjonalne
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji
 • zaburzenia lękowe
 • terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych DDA/DDD
 • kryzys emocjonalny
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • poczucie niskiej wartości
 • problemy z akceptacją siebie

Znajdź wewnętrzny spokój
w Przestrzeni Relacji