TEL: 533 510 940

CENTRUM PSYCHOTERAPII

Zobacz w Czym Możemy Ci Pomóc

Wsparcie dla dorosłych

Trudności w relacjach

Stres

Kryzys zawodowy

Nerwice

Stany depresyjne

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia psychosomatyczne

Wsparcie dla młodzieży

Trudności emocjonalne

Trudności w relacjach społecznych

Obniżony nastrój

Zachowania autoagresywne

Radzenie sobie ze stresem

Zaburzony obraz siebie

Zaburzone poczucie własnej wartości

Uczucie osamotnienia

Wsparcie dla grup

Psychoterapia grupowa, cykl spotkań, grupa zamknięta

Warsztaty tematyczne dla młodzieży, spotkania weekendowe

Warsztaty dla rodziców

Umów się na wizytę Już Teraz!