Grupy terapeutyczne dla młodzieży

MŁODZIEŻ

Grupy terapeutyczne dla młodzieży

Do kogo jest skierowana grupa terapeutyczna?

Dla nastolatków w wieku od 15-19 r.ż mających problemy w relacjach, kontakcie z rówieśnikami, dla osób nieśmiałych, wycofanych, którym trudno zaakceptować i wyrazić siebie.

Jak przebiega proces grupy terapeutycznej?

  • Konsultacja indywidualna
  • Dołączenie do grupy
  • Cykliczne spotkania w atmosferze wsparcia

Pierwsze spotkanie poprzedzające cykl terapii grupowej ma miejsce z rodzicami i uczestnikami grupy.

Terapia grupowa odbywa się regularnie raz w tygodniu od października do końca roku szkolnego, w zamkniętej 8-10 osobowej grupie. Czas trwania każdego spotkania to 90 min. Zasady funkcjonowania grupy są ustalane na początku.

Obecność terapeuty wspiera uczestników w przestrzeganiu tych reguł oraz zapewnia bezpieczne warunki przebiegu procesów grupy. Terapeuta prowadzący dba o atmosferę zaufania i przyjaźni oraz o rozwój umiejętności interpersonalnych uczestników grupy.

grupy terapeutyczne rzeszów

Grupa terapeutyczna dla młodzieży stwarza warunki naturalnego środowiska, dzięki czemu młody człowiek nabywa cenne umiejętności komunikacji z ludźmi, a także rozwija swoją empatyczną stronę rozumienia uczuć zarówno swoich, jak i drugiej osoby. Efektem tego procesu jest budowanie przez nastolatka zdrowszych relacji, a także wchodzenie z większą śmiałością w nowo nawiązane przyjaźnie.

Grupa terapeutyczna ma ogromny potencjał, ponieważ to właśnie w grupie możesz doświadczyć mocy wzajemnego wsparcia. Poznanie osób przeżywających podobne trudności buduje w nastolatku poczucie przynależności zarówno do grupy rówieśniczej, jak i szkolnej czy rodzinnej. Wszystkie doświadczenia wynoszone z grupy są różnorodne i przekładają się na trwałe zmiany w przekonaniach, myśleniu i codziennym funkcjonowaniu nastolatka.

Nasza terapia opiera się w szczególności na metodzie psychoterapii Gestalt oraz terapii poznawczo-behawioralnej dla młodzieży.

Pierwsze spotkanie z rodzicami i uczestnikami grupy: 160 zł
Każde kolejne spotkanie w grupie: 100 zł
Czas trwania: 90 min

Znajdź wewnętrzny spokój
w Przestrzeni Relacji