Inne

INNE

Kręgi relacyjne i grupy wsparcia

Kręgi relacyjne

Prowadzimy terapię indywidualną młodzieży, konsultacje rodzinne oraz konsultacje dla rodziców.

Grupy wsparcia

Prowadzimy psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par i małżeństw, konsultacje dla rodziców.