Weronika Król

NASI SPECJALIŚCI

Weronika Król

GLY 2468leg

O mnie

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie czteroletniego szkolenia w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt, który należy do Europejskiego Towarzystwa Terapii Gestalt – European Assocaction of Gestalt Therapy (EAGT). Pracuję z osobami dorosłymi stacjonarnie oraz online.

Podstawą mojej pracy jest głębokie przekonanie, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany i rozwoju, a droga, jaka do tego prowadzi, jest unikalna. Zmiana jednak może nastąpić tylko wtedy, kiedy w pełni zaakceptujemy to, jacy jesteśmy.

W gabinecie jestem towarzyszką i świadkiem procesu klienta – wspólnie przyglądamy się jego funkcjonowaniu w świecie i w „tu i teraz”.

Dążę do tworzenia atmosfery akceptacji i wsparcia – według mnie jest to kluczowe, aby można było w poczuciu bezpieczeństwa eksplorować własne myśli i emocje.

Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w cyklicznych warsztatach i szkoleniach, swoją pracę poddaję stałej superwziji.

Kwalifikacje zawodowe

 • Instytut Treningu i Edukacji Gestalt- Szkoła Psychoterapii- 2 letni Kurs Podstawowy
 • Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, Spektrum Autyzmu; diagnoza, terapia i edukacja- studia podyplomowe
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny,  Pedagogika resocjalizacyjna- studia magisterskie

Warsztaty, wykłady

 • Jacek Panster „Ruch do kon/taktu – wprowadzenie do relacyjnej pracy ciałem i ruchem w terapii Gestalt”, 2023
 • Jacek Panster „Jaka ziemia taka góra – teoria self dla gestaltystów”, 2023

Obszary pomocy

 • trudności w relacjach
 • stany depresyjne
 • zaburzenia lękowe i emocjonalne
 • niska samoocena
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • wypalenie zawodowe
 • konflikty i kryzysy

Znajdź wewnętrzny spokój
w Przestrzeni Relacji